Hipnoz

Psikodrama

Somatik Deneyimleme Terapisi

Travma Sonrası Stres

Çocukluk ve ergenlik dönemleri birtakım fizyolojik, psikolojik, duygusal ve davranışsal özellikleri içermektedir.

Hepimiz yaşamımızda birtakım zorluklarla karşılaşır, yorulduğumuzu, tükendiğimizi başa çıkamadığımızı hissederiz.

Bireyler gibi ilişkiler de zaman zaman çıkmaza girer. İletişim tıkanır, anlaşmazlıklar artar, çözüm yolları işlevsiz hale gelir.

Çocuklar da dahil olmak üzere herkes afazi olabilir. Afazi, orta ve ileri yaşlarda daha sık görülür ve afazi hastalarının sağ tarafında felç görülür.

Hipnozda bilinçaltının dili kullanılarak sizi etkileyen duygusal ve düşünsel engeller belirlenir ve değiştirilmesi odak noktasıdır.

Grup, size güvenli bir ortamda paylaşmanın güçlü ve iyileştirici etkisini sağlarken, diğerlerinden öğrenme fırsatı da sağlar.

Open chat