VİYA GELİŞİM

İlişki-Evlilik Danışmanlığı

Bireyler gibi ilişkiler de zaman zaman çıkmaza girer. İletişim tıkanır, anlaşmazlıklar artar, çözüm yolları işlevsiz hale gelir. Anlaşılmadığımızı ya da o ilişkinin içinde var olmadığımızı hissederiz. İlişkinin içinde yalnızlık duyguları baş göstermeye başlar. Kararsızlıklar artar.

İlişki/Evlilik Danışmanlığı, ilişkide neler olduğuna, İlişkiyi etkileyen bugüne getiren ilişki ile ilgili inançlar, düşünceler, duygular ve davranışlara odaklanır. İlişkide kullanılan olumlu ve olumsuz çözüm yolları gözden geçirilir. Böylece ilişkinin uzun vadeli sağlıklı ve mutlu bir ilişki olabilmesi için güçlendirilmesi ve bununla ilgili stratejilerin belirlenmesi sağlanır.

VİYA GELİŞİM MERKEZİ bireylerin ait olma gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, var olduklarını hissettikleri tatmin edici bir ilişki/evlilik kurmaları ve/veya sürdürmelerini amaçlamaktadır.

• İletişim güçlükleri,
• ilişki sorunları,
• Çatışma ve tartışmalar çözümü
• Evlilik öncesi kaygılar
• Uyum süreçleri
• Güven ilişkisi
• Geçmişle ilgili tamamlanmamış meseleler,
• Aileler ile ilgili sorunlar,
• İlişki ile ilgili kararsızlık,
• Öfke kontrolü,
• Kıskançlık,
• Aldatma,
• Cinsellik,
• Ayrılık/boşanma,
• Kayıp ve yas süreci,
• Evdeki sorumluluk ve görevler,
• Çocuk sahibi olma,
• Çocuk yetiştirme konuları.

Open chat