VİYA GELİŞİM

Çocuk-Ergenler İçin Psikolojik Destek

Çocukluk ve ergenlik dönemleri birtakım fizyolojik, psikolojik, duygusal ve davranışsal özellikleri içermektedir. Çocuklarımızın yaşadığı dünyayı ve karşılaştıkları problemleri yetişkin bireyler olarak anlamlandırabilmeleri ve yetişkinlik dönemine geçiş olan bu dönemsel özellikleri ve bu dönemlerin ihtiyaçlarını da bilmemiz gerekmektedir. Çoğu kez yaşanılan problemler, gencin ihtiyaçlarının anlaşılamamasından ortaya çıkabilmektedir. Bu noktada problemlerin çözümü için profesyonel desteğe ihtiyaç duyulabilmektedir.

 • Aile-çocuk ilişkisi (kurallar, sınırlar, disiplin…)
 • Sağlıklı Çocuğun Gelişimi (Uyku/yemek alışkanlığı, tuvalet eğitimi, cinsel gelişim, kreşe başlama…)
 • Çocuklarda Uyum ve Davranış Problemleri (Saldırganlık, kardeş kıskançlığı, tırnak yeme, mastürbasyon, alt ıslatma, dışkı kaçırma…)
 • Büyüme ve Gelişme Gerilikleri-Yaygın Gelişimsel Bozuklukların değerlendirme ve takibi
 • Çocukluk dönemi korkular
 • Zorlu yaşam olayları (yakın kaybı/yas, boşanma, evlat edinilmiş çocuk…)
 • Okul korkusu-Ayrılık Kaygısı
 • Okul başarısı-Etkili Ders çalışma yöntemleri
 • Okul başarısızlığı nedenlerine yönelik inceleme (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Öğrenme Güçlüğü, zihinsel gelişim gerilikleri…)
 • Öğrenme Güçlüğü Terapisi
 • Okul ve arkadaş problemleri
 • Sınav Kaygısı
 • Ailelere Yönelik Danışmanlık

Uygulanan Test ve Ölçekler

 • Zeka ve Gelişim Testleri
 • WISC-R zeka testi
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü (Disleksi-Disgrafi-Diskalkuli)Bataryası
 • WAIS-R zeka testi
 • S.Binet Zeka Testi
 • DENVER II Gelişimsel Tarama Testi
 • AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Gessel Figürleri
 • Goodenough Bir İnsan Çiz Testi

Nöropsikolojik Testler

 • Stroop Testi-TBAG Formu
 • GİSD-B (Görsel -İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu)
 • SDÖT (Sayı Dizisi Öğrenme Testi)
 • ÇYBT (Çizgi Yönünü Belirleme Testi)
 • İşaretleme Testi
 • WCST (Wısconsin Kart Eşleme Testi)
 • RSPM (Raven Standart Proressive Matrices Test)
 • Sözel – İşitsel Öğrenme Testi (AVLT)
 • Boston İsimlendirme Testi
 • İz Sürme Testi
 • Sözel Akıcılık (KAS)
 • Yüz tanıma Testi
 • Bender-Gestalt Görsel Algı Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi

Projektif Testler

 • Cümle Tamamlama
 • CAT
 • Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler

Ölçek ve Envanterler

 • Otizm tarama ölçekleri
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’na ilişkin Ebeveyn ve Öğretmen Ölçekleri
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü’ne ilişkin Ebeveyn ve Öğretmen Ölçekleri
 • Klinik Ölçekler (anksiyete, depresyon, benlik saygısı…)

ERGENLİK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN BAZI SORUNLAR

 • DAVRANIŞ PROBLEMLERİ
 • DEPRESYON
 • İNTİHAR
 • KAYGI BOZUKLUKLARI
 • YEME BOZUKLUKLARI
 • MADDE KULLANIMI
 • CİNSEL HASTALIKLAR
 • AKADEMİK BAŞARIDA DÜŞME
 • SINAV KAYGISI
 • AİLE İÇİ İLİŞKİ SORUNLARI
 • ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ
Open chat